Birgitte Vinten Haargaard (f. 1971)

Speciallæge i øjensygdomme, PhD

 

  • Bred erfaring inden for diagnostik og behandling af øjensygdomme 

  • Mere end 15 års øjenkirurgisk erfaring

 

Uddannelse

1997: Lægevidenskabelig embedseksamen, Københavns Universitet

2004: Ph.d.-grad fra Københavns Universitet

2009: Speciallæge i øjensygdomme

2007-2009: Lederkursus, European Leadership Development Programme (EuLDP)

 

Erfaring

1999-2000: Øjenklinikken, Rigshospitalet

2000-2004: Afdeling for epidemiologisk forskning, Statens Serum Institut

2004-2009: Øjenafdelingen Herlev Hospital, Glostrup Hospital, Rigshospitalet

2009-2011: Øjenafdelingen, Glostrup Hospital/Kennedy Centret

2011-2013: Konstitueret overlæge, teamleder for akutteam, Øjenafdelingen, Glostrup Hospital

2013-2014: Overlæge, teamleder for akutteam, Øjenafdelingen, Glostrup Hospital 

2014-2015: Funktionsledende overlæge, Grå Stær Enhed, Frederiksberg Hospital

2015-2017: Overlæge, forskningsansvarlig, Øjenafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Næstved

2017-         : Praktiserende øjenlæge med egen øjenlægepraksis fra 1. april 2021

 

  • Publiceret over 20 videnskabelige arbejder til internationalt anerkendte tidsskrifter
  • Adskillige foredrag og posters ved både danske, nordiske og internationale øjenkongresser samt 2-3 gange årligt deltagelse i kongresser og/eller specialerelaterede kurser

 

Medlem af

Uddannelsesrådet Region Øst 2002-2013

Foreningen af Yngre Oftalmologers bestyrelse fra 2002, formand fra 2004-2006

Dansk Oftalmologisk Selskab fra 2001-

Dansk Oftalmologisk Selskabs bestyrelse, 2005-2010, fra 2006 videnskabelig sekretær

Styregruppen for register over børn opereret for grå stær, PECARE (Pediatric Cataract Register), Sverige, 2006-

Danske Øjenlægers Organisation 2017-

 

 

 

Anne-Sofie

Sekretær

 

Anne-Sofie er uddannet både optiker og jordemoder.
Hun har mange års erfaring i øjenfaget, dels fra to andre øjenklinikker og dels i klinikken her, hvor hun har været siden 2009.
Anne-Sofie har gennemgået flere kurser for øjenlægeassistenter, og hun deltager løbende i relevant efteruddannelse.

 

Arbejdsområder

  • Visitation og tidsbooking
  • Modtagelse af patienter samt udførelse af alle forundersøgelser

 

 

 

Tina

Sekretær

 

Tina har 15 års erfaring inden for øjenspecialet og har taget efteruddannelse til oftalmologassistent.
Tina deltager løbende i relevant efteruddannelse.

 

Arbejdsområder

  • Visitation og tidsbooking
  • Modtagelse af patienter samt udførelse af alle forundersøgelser

 

 

 

Marianne

Skeleterapeut

 

Marianne er eksamineret skeleterapeut/ortoptist fra Skandinavisk Ortoptistskole i Stockholm (1984).
Marianne har mange års erfaring gennem sine ansættelser på diverse øjenafdelinger samt i privatpraktiserende øjenlægepraksis og har været ansat i klinikken i mange år.